Kontakt

Ryżowa 49 Business Center

ul. Ryżowa 49
02-495 Warszawa

Marcin Działyński
+48 501 444 543

sekretariat@pofmind.pl

Z podanego wyżej adresu e-mail możesz skorzystać również w sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych – RODO.

Properties of Mind-Ryżowa Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 14
15-569 Białystok
NIP 966 208 70 16
REGON 200744378
KRS 0000440361

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 5 000,00 zł

www.propertiesofmind.pl
www.mysliwska14.pl
www.ryzowa49.pl

Bądź z nami w kontakcie

Ryżowa 49